Přeskočit na obsah strany

Někteří lidé trpí častým pálením žáhy a volně prodejné léky, jako jsou algináty nebo antacida, jim neposkytují dlouhodobou úlevu. Patří k nim i lidé trpící nemocí jícnového refluxu, neboli gastroezofageálního refluxu. Můžete se také setkat s anglickou zkratkou GERD (gastro-esophageal reflux disease), která znamená totéž. V takovém případě pro Vás mohou být vhodné inhibitory protonové pumpy (proton-pump inhibitors, zkráceně PPI).

PPI působí na zdroj žaludeční kyseliny, která způsobuje pálení žáhy, a poskytují úlevu od přetrvávajícího jícnového refluxu.

PPI dokážou poskytnut dlouhodobou úlevu

Pálení žáhy je způsobeno kyselinou chlorovodíkovou, kterou produkuje náš žaludek. Inhibitory protonové pumpy, označované jako PPI, účinkují tak, že snižují množství kyseliny v žaludku, a tím pomáhají zmírnit tyto příznaky. PPI většinou začínají účinkovat do 3 dnů a lze je bezpečně užívat až 14 dní. O jejich vhodnosti právě pro Vás se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Jak inhibitory protonové pumpy fungují?

Protonové pumpy jsou proteiny nacházející se v buněčných membránách buněk žaludeční sliznice. Jejich úlohou je pumpovat vodíkové ionty (H+, neboli protony) z žaludeční sliznice do žaludku, kde se pak tvoří žaludeční kyselina potřebná pro trávení a také ničení nežádoucích mikroorganismů.

PPI (nazývané také blokátory H+/K+ ATPázy) se vážou na protonové pumpy a zabraňují transportu vodíkových iontů do žaludku. Dochází tak k produkci menšího množství žaludeční kyseliny, snižuje se kyselost žaludku, a tím také pravděpodobnost výskytu pálení žáhy. Příkladem PPI jsou například léčivé látky omeprazol, pantoprazol či esomeprazol.

Lze s PPI současně užívat antacida?

PPI poskytují dlouhotrvající úlevu od příznaků pálení žáhy a mohou se užívat jednou denně po dobu až dvou týdnů. Během těchto dvou týdnů však mohou nastat okamžiky, kdy budete potřebovat pomoc při zvládání dalších Vašich příznaků.

Jak jsme si vysvětlili výše, PPI účinkují prostřednictvím inhibice protonové pumpy v žaludku, a brání tak tvorbě nové žaludeční kyseliny. Pro dosažení maximálního účinku se musí nejdříve odstranit počáteční přebytek žaludeční kyseliny, což může trvat až tři dny. Během dvou týdnů léčby PPI můžete také občas zaznamenat návrat příznaků. Je to proto, že k refluxu žaludeční kyseliny může docházet i během léčby, například když se najíte nebo ulehnete ke spánku.

Abyste během tohoto období udrželi svoje příznaky pod kontrolou, zkuste Gaviscon Duo Efekt*. Pro dosažení větší úlevy lze přípravek užívat společně s inhibitory protonové pumpy. Gaviscon Duo Efekt účinkuje tak, že vytváří čistě fyzickou bariéru na povrchu obsahu žaludku, která brání návratu obsahu žaludku do jícnu, a nijak se nevstřebává do krevního oběhu. Lze ho tedy užívat pro zvládnutí příznaků pálení žáhy během užívání PPI, když se objeví pálení žáhy při snížení dávky PPI anebo když léčbu PPI ukončíte.

 

* Žádné z těchto informací nejsou míněny jako diagnóza nebo lékařský předpis. Gaviscon Duo Efekt je lék k vnitřnímu užití proti pálení žáhy a trávicím potížím. Pečlivě čtěte příbalový leták. Vhodné pro dospělé a děti od 12 let. V případě závažných nebo přetrvávajících příznaků se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Článek publikován 1. ledna 2021